luni, 23 martie 2009

Earth Hour 2009Sâmbătă, 28.03.2009, la ora 20.30, Senatul Studenţesc te invită să participi la dezvoltarea durabilă a planetei. Să sărbătorim împreună Ziua Pământului, sau altfel spus Earth Hour, în stil studenţesc în toate căminele ASE, oprind cu toţii lumina la ora 20.30 timp de 10 minute în toate căminele ASE.(Senatul Studenţesc vă recomandă să scoateţi toate aparatele electronice din priză pentru a evita defectarea acestora!)

Completează-ţi cererea de cazare pentru anul universitar 2009-2010

Începând de azi poţi să-ţi completezi cererea de cazare online pentru anul universitar 2009 - 2010 la adresa http://www.ase.ro/cazare1/cazares/index.html!

Cererea va fi completată de către studenţii români din cadrul ciclului licenţa şi master de aprofundare.


Nu uita sa verifici corectitudinea mediei de cazare din formular!

Dupa ce ai completat formularul online, verifică încărcarea cererii prin încă o introducere a CNP-ului!

Încărcarea cererilor se va putea realiza în perioada 23 Martie 2009 - 17 Aprilie 2009, ora 16:00!

Consultă şi METODOLOGIA PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI A.S.E. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010!

Să nu spui apoi că nu ai ştiut!

Anunţă-ţi şi colegii!

vineri, 20 martie 2009

Metodologie cazare 2009 - 2010

A fost aprobată METODOLOGIA PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI A.S.E. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010 de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în şedinţa sa din 18 martie 2009.

(varianta download)

joi, 5 martie 2009

Cunoaşte ce drepturi şi obligaţii ai ca student ASE!

Par cam multe documente de studiat, dar luate rând pe rând, va fi mai uşor.

Ia Atitudine!

Regulament privind activitatea didactica pentru programele de licenta
Regulament privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate in cadrul programelor de licenta
Regulament privind activitatea profesionala de la programul de masterat aprofrundat Regulament privind activitatea profesionala de la programul de masterat complementar
Regulament privind mobilitatile studentesti incadrul programelor comunitare
Regulament privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor
Metodologie privind cazarea studentilor in caminele studentesti in anul universitar 2008-2009
Metodologie privind cazarea studentilor in caminele studentesti in anul universitar 2009-2010
Metodologie privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la invatamantul cu prezenta in campus, in anul universitar 2008-2009
Graficul activitatilor Invatamantul de licenta cu prezenta in campus pentru anul universitar 2008 - 2009
Graficul activitatilor Invatamant la distanta pentru anul universitar 2008 - 2009
Graficul activitatilor Programe masterat si Scoala doctorala pentru anul universitar 2008 - 2009
Lista taxelor si tarifelor pentru servicii universitare, anul universitar 2008-2009
Regulament privind evaluarea periodica a calitatii personalului didactic
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor din cadrul
Regulamentului de funcţionare a Bibliotecii Centrale ASE

Codul de etica universitara

Metodologie privind cazarea studentilor in caminele studentesti in anul universitar 2009-2010