vineri, 30 octombrie 2009

Alegerile pentru sefii de camin si administratorii de retea

Calendarul alegerilor şefilor de cămin şi a administratorilor de reţea

Nr.Crt |-| Căminul |-| Data |-| Ora
1 |-| Agronomie C1 |-| Luni, 9.11.2009 |-| 19.00
2 |-| Agronomie C2 |-| Luni, 9.11.2009 |-| 20.00
3 |-| Belvedere A1 |-| Joi, 12.11.2009 |-| 19.00
4 |-| Belvedere A2 |-| Joi, 12.11.2009 |-| 20.00
5 |-| Belvedere A3 |-| Joi, 12.11.2009 |-| 19.00
6 |-| Belvedere A4 |-| Joi, 12.11.2009 |-| 20.00
8 |-| Belvedere A6 |-| Luni, 9.11.2009 |-| 20.00
9 |-| Belvedere A7 |-| Luni, 9.11.2009 |-| 21.00
10 |-| Belvedere A8 |-| Luni, 9.11.2009 |-| 20.00
11 |-| Mecanica Fina |-| Miercuri, 11.11.2009 |-| 20.30
12 |-| Moxa A,B,C |-| Marţi, 10.11.2009 |-| 19.00
13 |-| Moxa D |-| Marţi, 10.11.2009 |-| 20.00
14 |-| Tei |-| Joi, 12.11.2009 |-| 20.00
15 |-| Vitan |-| Miercuri, 11.11.2009 |-| 20.30

Conform Regulamentului privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor, Senatul Studenţesc al A.S.E. organizează alegeri pentru Şeful de cămin:

Art. 15. La începutul anului universitar, studenţii unui cămin, anunţaţi cu o săptămână înainte la avizier, aleg prin vot secret comitetul de cămin, condus de către un preşedinte.
Art. 16. (1) Comitetul de cămin este responsabil cu monitorizarea, aducerea la cunoştinţă şi soluţionarea problemelor care ţin de o cât mai bună convieţuire în cămin a studenţilor. Activitatea comitetului de cămin se desfăşoară conform unui program stabilit în camera (oficiul) alocată drept sediu.
(2)Comitetul de cămin are datoria de a colabora în soluţionarea problemelor cu administratorul de cămin şi cu reprezentanţii Senatului Studenţesc.

Studenţii interesaţi să candideze pentru acest post trebuie să se prezinte la data si ora stabilită, la intrarea principală a căminului. Vă invităm să deveniţi membri ai Comitetului de Camine şi să vă alegei reprezentatul.

Alegerile se vor desfăşura în prezenţa unui membru desemnat de către Senatul Studenţesc.

Senatul Studenţesc în colaborare cu Departamentul Reţele vă aduce la cunoştinţă decizia din data de 28.X.2009 cu privire la organizare alegerilor pentru ocuparea posturilor de
administrator de reţea

Astfel, cei care doresc să candideze pentru ocuparea acestor posturi vor fi prezenţi în momentul alegerii şefului de cămin pentru a participa la alegerea administratorilor de reţea.

Vă aducem la cunoştinţă numărul de posturi disponibile pentru administratorii de reţea pe fiecare cămin:

Agronomie C1 : 3 adm/cămin
Agronomie C2 : 3 adm/cămin
Tei C1: 1 adm/etaj
Vitan: 1 adm/etaj
Mecanica Fina: 1 adm/etaj
Moxa (A, B, C): 1 adm/ cămin
Moxa D: 1 adm/etaj
Belvedere A1 – A4: 2 adm/ cămin
Belvedere A6, A7, A8: 1 adm/etaj

marți, 20 octombrie 2009

Re: STUDENŢII ÎŞI SALUTĂ NOII COLEGI!Câteva poze făcute în cadrul evenimentului:


luni, 5 octombrie 2009

Frământări sociale? Este timpul să propunem soluţii!

Eşti afectat de frământările sociale din aceste zile? Crezi că greva salariaţilor din sistemul bugetar este o manifestare a unor realităţi şi inechităţi tulburătoare?

Senatul Studenţesc al ASE Bucureşti te invită să faci un exerciţiu de gândire şi de imaginaţie în care să îţi dovedeşti competenţa şi bagajul de cunoştinţe în aducerea la lumină a unor soluţii pentru rezolvarea problemelor economice cu care se confruntă societatea românească.

Haide să oferim un pachet de propuneri pentru România de astăzi şi de mâine, pentru România noastră: Soluţiile Tinerei Generaţii!

Ne-am propus ca acest post de pe blog să fie o scenă de luptă între ideile economice, de aceea te rugăm să nu devii, indirect, parte la discuţiile cu teme politice pe care le oferă unele emisiuni de televiziune. Nu intra în capcana demagogiei!

Dacă nu ştii de unde să începi, noi îţi propunem câteva repere/întrebări:

- Trebuie corelate revendicările salariale cu situaţia actuală a economiei?

- Destabilizează revendicările salariale o economie aflată în criză (creşterile salariale neacoperite de o creştere a productivităţii muncii înseamnă bani fără acoperire în bunuri şi servicii, situaţie care poate determina creşterea preţurilor şi apoi inflaţie - ceea ce ar agrava situaţia actuală a economiei care deocamdată nu suferă de fenomene inflaţioniste puternice) ?

- Crezi că este necesară o creştere la nivelul societăţii a respectului faţă de profesia de educator/profesor/pedagog? Cum?

- Cum pot fi atraşi tinerii profesionişti/ specialişti în sistemul de educaţie? Poate determina atragerea acestora creşterea calităţii procesului educaţional şi a nivelului prestaţiei educaţionale?

- Care crezi că sunt structurile operaţionale necesare pentru sprijinirea tinerilor profesionişti?

- Crezi că sistemul învăţământului superior din România aparţine sectorului bugetar (Spre deosebire de situaţia învaţământului preuniversitar, universităţile nu primesc bani pentru salariile profesorilor! Ele se finanţează integral din venituri proprii. Banii care vin de la bugetul de stat sunt, prin contractul instituţional dintre universitate şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, destinaţi finanţării şcolarizării unui anumit număr de studenţi: studenţii de la buget)?

- Cum apreciezi relaţia dintre calitatea învăţământului şi nivelul retribuţiei profesorilor?

- Cum crezi că trebuie să fie „acoperit” nivelul salarizării cadrelor didactice cu vechime? Cu ce trebuie corelat acest nivel?


Spor la treabă!